Geoportal

Geoportal

Geoportal  jest narzędziem dedykowanym do publikowania danych przestrzennych w postaci map dostępnych w Internecie.  Na geoportalu publikowane są dane rastrowe (np. ortofotomapy) oraz dane wektorowe (np.  linie, przesyłowe) w różnych formatach i pochodzące z różnych źródeł (np. z "dronów"). Użytkownik geoportalu dysponuje ponadto szeregiem narzędzi do zaawansowanej wizualizacji oraz analiz danych przestrzennych. Dane przechowywane są bezpiecznie  w "chmurze obliczeniowej" a mapy dostępne są z całego świata za pomocą komputera, laptopa, tabletu i smartfona. Szczególnie istotne z punktu widzenia pełnej prezentacji informacji o obiektach w przestrzeni są możliwości umieszczenia ich atrybutów w postaci tekstu, grafiki, fotografi i multimediów. Mapy prezentowane w geoportalu mogą być bardzo szeroko wykorzystywane do różnych celów a ich dodatkowym atutem jest ogromny potencjał analityczny (analizy przestrzenne).

Geoportal zbudowany został z użyciem systemu NMaps Engine, który jest autorskim rozwiązaniem firmy smart geomatic.