Szkolenia

Polskie Centrum Dronowe prowadzi szkolenia do uzyskania świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego UAVO. Zgodnie z przepisami prawa lotniczego wykorzystywanie dronów do celów komercyjnych wymaga posiadania takiego świadectwa. Szkolenia prowadzone są w zakresie uzyskania uprawnień podstawowych do wykonywania lotów w zasięgu wzroku VLOS (Visual Line of Sight) oraz poza zasięgiem wzroku BVLOS (Beyond Visual Line of Sight). Uprawnienia podstawowe pozwalają na pilotowanie dronów wszystkich kategorii, których masa nie przekracza 5kg. Kursanci mogą również uzyskać uprawnienia dodatkowe pozwalające na pilotowanie samolotów lub wielowirnikowców o masie do 25kg. Ośrodek prowadzi również szkolenia dodatkowe, których celem jest uzyskanie przez kursanta umiejętności wykonywania usług specjalistycznych np. tworzenie ortofotomap, tworzenie modeli 3D. 

Proces szkolenia

Szkolenie składa się z dwóch części – teoretycznej oraz praktycznej. Podczas zajęć teoretycznych prowadzone są zajęcia z takich przedmiotów jak: prawo lotnicze, bezpieczeństwo i sytuacje awaryjne, zasady wykonywania lotów, człowiek – możliwości i ograniczenia, budowa i eksploatacja drona. Osoby, które chcą zdobyć uprawnienia BVLOS nabywają ponadto wiedzę w zakresie nawigacji, meteorologii, planowania lotów.

Podczas szkolenia praktycznego kursanci zdobywają wiedzę w zakresie przygotowania systemu do lotów (kontrola techniczna, wyznaczenie miejsca startu i lądowania, sprawdzenie meteo oraz dostępności przestrzeni powietrznej),  wykonywania podstawowych manewrów pilotażowych (zmiana kierunku, wysokości, planowanie lotu), wykonywanie manewrów w sytuacjach awaryjnych, obsługa drona po locie.

Szkolenie zakończone jest egzaminem wewnętrznym, którego zdanie umożliwia przystąpienie do egzaminu państwowego. Przed rozpoczęciem szkolenia kursant powinien przejść badania lotniczo – lekarskie w celu uzyskania orzeczenia o posiadaniu IV lub wyższej klasy zdrowia.  W ciągu 30 dni od zdania egzaminu państwowego Urząd Lotnictwa Cywilnego wydaje świadectwo kwalifikacj.

Zobacz także

Powrót do listy