Sensory

Skaner Laserowy Riegl VUX-UAV

Wykorzystywany do generowania chmury punktów. Prędkość pomiary wynosi 500 000pkt/s, dokładność pomiarowa wynosi 30mm. Skaner wykorzystywany jest do tworzenia numerycznego modelu terenu DTM oraz planowania wycinki na potrzeby utrzymania infrastruktury elektroenergetycznej. 

Kamera wielospektralna

Służy do tworzenia map odżywienia roślin. Za jej pomocą możemy oszacować stan zdrowia roślin a utworzoną mapę wgrać do maszyny rolniczej dzięki czemu możemy przeprowadzać precyzyjne nawożenie. Polega ono na dawkowaniu preparatu w odpowiedniej ilości w wyznaczonych miejscach. Dzięki temu roślinność otrzymuje dokładnie tyle preparatów ile potrzebuje. Dzięki tej technologii plony stają się równe, żywność zdrowsza a wody gruntowe mniej zanieczyszczone. Sensor wyposażony jest w 5 obiektywów, każdy rejestruje światło o innej długości fali. Specjalne oprogramowanie przetwarza zebrane dane i pozwala na wygenerowanie raportu.

Kamera termowizyjna

Umożliwia zobrazowanie ciepłaemitowanego przez obserwowany obiekt - świetne narzędzie do poszzukiwania ludzi, lub prowadzenia inspekcji termowizyjnych. Wykorzystujemy kamerę produkowaną przez światowego lidera firme FLIR. Rozdzielczośc kamery to 640x580 linii. Kamera odświeża obraz 25 x na sekundę, ma możliwośc odczytu temperatury obserwowanego obiektu. Obraz rejestrowany jest w formie zdjęć JPS TIFF lub w formie filmu AVI.. 

Czujnik zanieczyszczeń powietrza

Czujnik pozwala na rejestrowanie następujących parametrów powietrza:

  • cząsteczki PM 1
  • cząsteczki PM 2,5
  • cząsteczki PM 10
  • stężenie formaldechydu
  • stężenie amoniaku
  • stężenie chlorowodoru
  • stężenie rozpuszczalników organicznych
  • temperatura próbki
  • wilgotnośc próbki

Dane przekazywane są na żywo z powietrza na ziemię oraz na serwer (za pomocą sieci GSM). Urządzenie ma możliwość pobrania próbki do worka w celu przeprowadzenia dalszej analizy na ziemi. Ilość pobieranego powietrza jest regulowana i wynosi od 3 do 10 litrów.